Studium ved Academy of Music and Drama i München, Tyskland

Hochschule für Musik und Theater München
Hjemmeside

Adresse:
Arcisstrasse 12
80333 München
Telefon: +49 (0)89 289 03 (Sentral)
Kart

Generelt om søknad og opptak

Hva må du gjøre for å søke
Dersom du ønsker å søke opptak ved Hochschule für Musik und Theater München, må du:

 • sende inn korrekt utfylt søknadsskjema med

1. bekreftede kopier av vitnemål og attester
2. andre vedlegg som kreves (dokumenterte språkkunnskaper)

 • forberede deg og møte fram til de opptaksprøvene som høyskolen innkaller til

Du finner alle informasjoner om opptaksvilkår, krav til opptaksprøver
og søknadsskjema
her

Utenlandske søkere må dokumentere språkkunnskaper.

Søknadsfrist
Frist for søknad om opptak til vintersemesteret som begynner i Oktober, er 12. Mars.

Opptaksprøver for Bachelor og Master of Music

Foregår i tiden 10.-19. Juni 2023. Opptaksprøven for Fagott vil sannsynligvis finne sted 12. el. 13. Juni 2023

Ved opptaksprøve kreves det følgende:
Bachelor of Music opptak til 1.,3.,5. eller 7. Semester:

 • Et verk fra barokken eller den klassiske epoken
 • En valgfri virtuos etyde
 • To verk fra andre epoker (hverken Barokk eller klassisk)
 • Blad-spill

Denne prøven tar ca. 15 minutter.
For opptak til 1. Og 3. Semester vil det også bli prøver i:

 • Allmenne musikkunskaper (ca. 60 min.)
 • Gehør, skriftlig (ca. 60 min.)
 • Gehør, mundtlig (ca. 5 min.)
 • Klaver-spill (ca. 10 min.)

Master of Music, opptak til 1. og 3. semester:

 • Fagottkonsert av W.A. Mozart (utenatt)
 • En virtuos etyde eller et viruost verk
 • Et stykke samtidsmusikk
 • To valgfrie verker fra andre epoker (hverken Samtidsmusikk eller klassisk)
 • Blad-spill
 • Et av verkene må være et solostykke
 • I tillegg tre okesterutdrag:
 • Mozart: Ouvertyre Figaros bryllup
 • Rimsky-Korsakov: Scheherazade
 • Ravel: Bolero

Prøver tar ca. 10-15 minutter.
Ingen andre prøver.

Spørsmål som du ikke finner svar på her, kan rettes til meg her.